Informacje dla abonentów obiadów szkolnych

 

Jadłospis 3-7 czerwca 2024

Opłata za czerwiec: 14 dni x 9,50 zł ⇒ 133 zł

(płatne do 25 maja – to ostatni dzień, w którym wpłata powinna być już zaksięgowana na koncie szkoły)

 

  • Cena posiłku wynosi 9,50 zł.

  • Opłatę za obiady należy przelać do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc następny.

  • Umowa dla osób chętnych na korzystanie z obiadów szkolnych dostępna jest poniżej a także na portierni szkoły (w formie papierowej). Wypełnione umowy prosimy dostarczyć do p. intendentki (pok. nr 9).

  • Osoby, które po raz pierwszy korzystają ze stołówki szkolnej, muszą zgłosić się do p. intendentki w celu ustalenia indywidualnego konta bankowego, na który należy wpłacać należność za korzystanie z obiadów.

  • Nieobecności (do godz. 8:00 rano) oraz wszelkie inne sprawy i pytania związane z obiadami należy zgłaszać do p. intendentki:

  • Nieobecności rozliczamy do 20. dnia każdego miesiąca.

 

Aktualna wersja umowy o korzystanie z posiłków