TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2023/2024

Edukacja wczesnoszkolna

Pierwsze spotkania z rodzicami inaugurujące nowy rok szkolny 6 września 2023 r.
Zebrania z rodzicami 6 grudnia 2023 r.
8 maja 2024 r.

 

Klasy 4 – 8

Pierwsze spotkania z rodzicami inaugurujące nowy rok szkolny 7 września 2023 r.
Zebrania z rodzicami 7 grudnia 2023 r.
9 maja 2024 r.

Indywidualne konsultacje w ramach tzw. godzin dostępności.