1 % Możesz wypełnić PIT przez internet i przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie

Stowarzyszenie INTEGRACJA przy SP 43 we Wrocławiu powstało w 2009 roku z inicjatywy pani dyrektor Ewy Materki, rodziców i nauczycieli. Jego celem jest udzielanie wsparcia, a także pomocy naukowej, finansowej, rzeczowej i rehabilitacyjnej dzieciom niepełnosprawnym i zdrowym, ich rodzinom i opiekunom. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność m.in. w oparciu o środki finansowe otrzymane ze składek członkowskich, 1% podatku i od sponsorów.

Skład Zarządu:

Ewa Cichecka- Mertuszka – prezes

Monika Mech – wiceprezes

Arleta Holutiak – skarbnik

Ewa Leśniak – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Agnieszka Wilczewska

Bogna Waszak

Elżbieta Borowiec

 

 

Dane Stowarzyszenia INTEGRACJA przy SP 43 we Wrocławiu:

KRS 0000321059

REGON 020913430

Konto prowadzone przez Bank PKO S.A. I O. Wrocław ul. Malarska nr rachunku- 80 1240 1994 1111 0010 2298 3777

NIP 894-29-70-228

Możesz napisać do Stowarzyszenia na adres integracjadzieciom@gmail.com

Statut Stowarzyszenia w pliku (pdf 376KB)

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

Sprawozdania za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (pdf 552KB)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 (pdf 587KB)

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 (pdf 5MB)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 (pdf 4MB)


Zapraszamy do współpracy!!!

Działalność Stowarzyszenia w:

2022 r.:

 • dofinansowanie obchodów Święta Szkoły i Dnia Patrona Jana Kaczmarka:
  • klocki drewniane Linden i balonowe ZOO;
 • dofinansowanie wycieczek szkolnych i wyjścia do kina;
 • zakup trzech tablic manipulacyjnych w celu uatrakcyjnienia uczniom przerw między lekcjami;
 • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji uczniów i absolwentów SP 43;
 • zakup zeszytów informacyjnych dla 1-3;
 • dofinansowanie nagród w konkursie z wiedzy o najbliższym otoczeniu „Świat wokół nas”;
 • dofinansowanie organizacji konkursów i nagród na zakończenie roku szkolnego za osiągnięcia uczniów w nauce i zachowaniu.

2021 r.:

 • ufundowanie nagród dla uczniów występujących na scenie na pikniku osiedlowym z okazji promowania zgłoszonego przez szkołę projektu do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego;
 • przekazanie 22 komputerów pozyskanych odpłatnie lub w darowiźnie dla najbardziej potrzebujących uczniów na potrzeby nauki zdalnej oraz na potrzeby szkoły;
 • zakup laminatora i głośników na potrzeby wyposażenia klas szkolnych;
 • dofinansowanie zajęć mikołajkowych dla dzieci;
 • dofinansowanie obchodów Święta Szkoły i Dnia Patrona Jana Kaczmarka:
  • zakup usług nagłośnienia i animacji;
  • wsparcie konkursu dla dzieci na wybór imienia dla przyszkolnego Krasnala;
 • ufundowanie tabliczki upamiętniającej wybór imienia dla Krasnala;
 • dofinansowanie organizacji konkursów i nagród na zakończenie roku szkolnego za osiągnięcia uczniów w nauce i zachowaniu;
 • dofinansowanie wycieczek szkolnych i wyjścia do kina;
 • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji uczniów i absolwentów SP 43.

2020 r.:

 • dofinansowanie Konkursu organizowanego w ramach obchodów Święta Szkoły i Dnia Patrona Jana Kaczmarka;
 • dofinansowanie organizacji konkursu historycznego pod hasłem: „Vivant wszystkie stany” dla uczniów klas 4-8 SP 43;
 • pozyskanie używanych komputerów i laptopów od darczyńców zewnętrznych, i po usprawnieniu przez nauczycieli informatyki, przekazanie ich najbardziej potrzebującym uczniom na potrzeby nauki zdalnej;
 • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji uczniów i absolwentów SP 43.

2019 r.:

 • zakup animacji na Dzień Patrona i Święto Szkoły organizowane w czerwcu każdego roku szkolnego;
 • dofinansowanie uroczystości szkolnej „Uczę się bezpiecznie żyć” – nagrody w konkursie;
 • dofinansowanie organizacji międzyszkolnego konkursu przyrodniczego dla klas 5 i 6 pt. „Młodzi Odkrywcy”;
 • dofinansowanie wyjazdów na wycieczki, Zielone Szkoły (transport lub pobyt);
 • dofinansowanie V Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej dla Najmłodszych o puchar Dyrektora SP 43;
 • dofinansowanie transportu dzieci z naszej szkoły w szkole partnerskiej w Neckermund w Niemczech, w ramach wymiany polsko-niemieckiej;
 • zakup zeszytów korespondencyjnych wraz z naklejkami z logo Stowarzyszenia dla wszystkich dzieci w SP nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka;
 • dofinansowanie organizacji Dnia „Śniadanie daje MOC – zdrowe śniadanie” dla klas 0-3 SP nr 43;
 • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji uczniów SP 43.

2018 r.:

 • zakup i przekazanie do sal lekcyjnych w SP 43 oraz Gimnazjum, 13 ekranów projekcyjnych;
 • dofinansowanie organizacji Osiedlowego Przeglądu Dziecięcych Form Artystycznych Trzymajmy się Razem”;
 • dofinansowanie uroczystości szkolnej „Dzień Europejski” – nagrody w konkursie;
 • dofinansowanie nagród za udział w szkolnym konkursie „Świat wokół nas”;
 • dofinansowanie organizacji II etapu międzyszkolnego konkursu przyrodniczego dla klas 5 i 6 pt.: „Młodzi Odkrywcy”;
 • dofinansowanie wyjazdów na wycieczki, Zielone Szkoły (transport lub pobyt);
 • dofinansowanie V Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej dla Najmłodszych o Puchar Dyrektora SP 43;
 • dofinansowanie realizacji programu pobytu dzieci z Niemiec w Polsce, w ramach wymiany polsko-niemieckiej;
 • zakup zeszytów korespondencyjnych wraz z naklejkami z logo Stowarzyszenia dla wszystkich dzieci w SP nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka;
 • dofinansowanie organizacji dnia „Śniadanie daje MOC” dla klas 0-3 SP nr 43;
 • zakup nagród – książek dla dzieci z SP nr 43 na zakończenie roku szkolnego 2017/2018;
 • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych SP 43.

2017 r.:

 • zakupienie i przekazanie okablowania i uchwytu do projektora multimedialnego do sali nr 56 w ZS nr 11;
 • dofinansowanie nagród w szkolnym konkursie „Świat wokół nas” w ZS nr 11;
 • dofinansowanie organizacji II etapu międzyszkolnego konkursu przyrodniczego dla klas 5 i 6 pt. „Młodzi Odkrywcy”;
 • dofinansowanie wyjazdów na wycieczki, Zielone Szkoły 12 dzieciom;
 • zakup dwóch projektorów multimedialnych wraz z uchwytami i okablowaniem do ZS nr 11;
 • zakup zeszytów korespondencyjnych wraz z naklejkami z logo Stowarzyszenia dla wszystkich dzieci w SP nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka;
 • zakup dziurkaczy ozdobnych na potrzeby SP nr 43;
 • dofinansowanie organizacji dnia „Śniadanie daje MOC” dla klas 0-3 SP nr 43;
 • zakup nagród – książek dla dzieci z SP nr 43 na zakończenie roku szkolnego 2017/2018;
 • zakup gilotyny drewnianej do papieru na potrzeby SP nr 43.

2016 r.:

 • sfinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ze środków pozyskanych z wpłat 1 % pożytku publicznego;
 • dofinansowanie wyjazdów na wycieczki, Zielone Szkoły kilkunastu uczniom;
 • ufundowanie zeszytów korespondencyjnych dla wszystkich uczniów ZS nr 11;
 • zakupienie sakwy – siedziska;
 • pozyskanie sponsorów, którzy zakupili książki do biblioteki szkolnej;
 • promowanie Stowarzyszenia podczas festynu osiedlowego „Gajowice” 25 września 2016r., poprzez zorganizowanie zajęć rękodzielniczych dla dzieci, zachęcanie do wspierania Stowarzyszenia poprzez rozdawanie kalendarzyków na rok 2017;
 • dofinansowanie organizacji Dnia Drzwi Otwartych w SP nr 43 w tym również VII Osiedlowego Przeglądu Dziecięcych Form Artystycznych „Trzymajmy się razem” ;
 • sfinansowanie okablowania do  trzech projektorów multimedialnych;
 • dofinansowanie zakupu rolet przeciwsłonecznych do dwóch sal lekcyjnych;
 • dofinansowanie nagród i materiałów potrzebnych do realizacji poniższych konkursów:
 1. III Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej dla Najmłodszych o Puchar Dyrektora ZS nr 11;
 2. konkursu na najlepszy występ podczas Dnia Europejskiego w ZS nr 11;
 3. konkursu wiedzy o najbliższym otoczeniu „Świat wokół nas” dla uczniów klas 1-6 SP nr 43;
 4. I. międzyszkolnego konkursu przyrodniczego „Młodzi Odkrywcy” dla uczniów klas 5-6;
 5. I. edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy o społeczeństwie „Moje Prawa – Nasza Sprawa” dla uczniów klas 6.

2015 r.:

 • pomoc w realizacji zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania plastyczne i muzyczne uczniów szkoły podstawowej, prowadzonych przez Fundację OVO dla Kultury i Edukacji,
 • przekazanie szkole pozyskanych od firmy Leroy Merlin czterech latarni i chodnika ze sztucznej trawy,
 • pozyskanie od sponsora przyborów szkolnych, które zostaną wykorzystane jako nagrody w konkursie „Świat wokół nas“ oraz przekazane potrzebującym uczniom,
 • dofinansowanie wyjazdu na zimowisko uczennicy kl. 2 SP nr 43;
 • dofinansowanie nagród w szkolnym konkursie wiedzy o najbliższym otoczeniu ” Świat wokół nas”;
 • pokrycie częściowych kosztów leczenia i rehabilitacji uczennicy SP nr 43;
 • zakup materiałów na stroje uczniów, biorących udział w III. Dolnośląskim Konkursie Form Tanecznych „Z przytupem”;
 • dofinansowanie wyjazdów na Zielone Szkoły 13 uczniom ZS nr 11;
 • promowanie Stowarzyszenia podczas festynu osiedlowego „Gajowice” 20 września 2015r.– zorganizowanie zajęć rękodzielniczych dla dzieci, zachęcanie do wspierania Stowarzyszenia poprzez rozdawanie kalendarzyków na rok 2016 z wizerunkiem plakatu Stowarzyszenia oraz ulotek z opisem działalności;
 • doposażenie ZS nr 11 w pozyskaną od sponsora drukarkę Ricoh Atico SP 4210N z podajnikiem dwustronnym;
 • przekazanie zabawek na loterię fantową organizowaną dla uczniów klas I- III SP;
 • zakup 10 szt. ekranów projekcyjnych na potrzeby ZS nr 11;
 • przekazanie do biblioteki szkolnej książek dla dzieci i młodzieży;
 • sfinansowanie transportu uczniów SP nr 43 na wernisaż konkursu organizowanego przez Fundację ProCuro;
 • pozyskanie od sponsorów dwóch wózków inwalidzkich;
 • zakup rzutnika multimedialnego do sali nr 45 ze środków pochodzących z wpłat 1% OPP;
 • sfinansowanie transportu mebli szkolnych pozyskanych od Partnerskiej Szkoły w Neckargemünd, które zostały przekazane na potrzeby uczniów ZS nr 11;
 • pozyskanie sponsora na doposażenie biblioteki szkolnej.

2014 r.:

 • nawiązanie współpracy z Fundacją OVO dla Kultury i Edukacji w celu realizacji w przyszłym roku kalendarzowym zajęć rozwijających zainteresowania plastyczne i muzyczne uczniów ZS 11,
 • pokrycie częściowych kosztów leczenia i rehabilitacji jednej uczennicy SP 43,
 • dofinansowanie zakupu nagród w IV. szkolnym konkursie z wiedzy o najbliższym otoczeniu „Świat wokół nas”, w którym brali udział uczniowie klas 1-6 SP,
 • udzielenie wsparcia finansowego potrzebnego do realizacji I. Międzyszkolnego Turnieju Sportowego o Puchar Dyrektora Szkoły, który odbył się na terenie ZS 11,
 • dofinansowanie wyjazdu uczniów klasy 2 i 3 SP 43 na „Zieloną Szkołę”.

2013 r.:

 • pozyskanie środków na zakup paczek Mikołajkowych dla dzieci z oddziału przedszkolnego,
 • złożenie wniosku do Telewizji Polskiej w ramach akcji „Reklama Dzieciom” w celu uzyskania dofinansowania na zakup ekranów projekcyjnych i rzutników multimedialnych,
 • doposażenie dwóch sal lekcyjnych (s. 18 i 19) w ekrany projekcyjne,
 • współorganizowanie spotkania integracyjnego młodzieży oraz ich opiekunów ze szkoły integracyjnej w Heildelbergu z młodzieżą z Gimnazjum Integracyjnego nr 50 we Wrocławiu,
 • pozyskanie od sponsorów i przekazanie szkole: książek do biblioteki, wykładziny podłogowej do świetlicy, materaca, dużej piłki lekarskiej, urządzenia wielofunkcyjnego HP oraz laptopa,
 • zakupienie czterech wózków do przewozu mleka i owoców dla uczniów klas 0-3 SP,
 • dofinansowanie wyjazdu sześciorga uczniów na „Zieloną Szkołę”,
 • sfinansowanie dwóch obiadów dla dzieci z ZS nr 11,
 • pokrycie częściowych kosztów rehabilitacji jednego dziecka,
 • dofinansowanie zakupu nagród w szkolnym konkursie „Świat wokół nas”, w którym uczestniczyli uczniowie klas 1-6 SP,
 • sfinansowanie boksu dla wózków inwalidzkich,
 • przekazanie lodówki do gabinetu pielęgniarki,
 • dofinansowanie kosztów leczenia jednej uczennicy,
 • pozyskanie sponsorów w celu zakupienia pompy insulinowej.

2012 r.:

 • kontynuowanie akcji „Duzi i mali razem na sali” w Zespole Szkół nr 11,
 • przekazanie szkole komputera, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych oraz dwóch radiomagnetofonów,
 • dofinansowanie wyjazdu ucznia na „Zieloną Szkołę”,
 • pozyskanie sponsora, który dofinansował wyjazd ucznia na „Zieloną Szkołę”,
 • sfinansowanie wykonania zdjęć w ramach imprez szkolnych,
 • doposażenie biblioteki i świetlicy szkolnej w książki oraz płyty z filmami i bajkami,
 • pokrycie częściowych kosztów rehabilitacji jednego dziecka,
 • współorganizowanie spotkania młodzieży w ramach wymiany polsko-niemieckiej,
 • pozyskanie sponsora, który nieodpłatnie przewiózł dzieci na Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Sztuka bez barier – Galerion 2012”,
 • dofinansowanie obiadów dla dziecka z ZS nr 11,
 • zakupienie pompy insulinowej – częściowe dofinansowanie oraz pozyskanie sponsora.

2011 r.:

 • pozyskanie środków od Telewizji Polskiej w ramach akcji „Reklama Dzieciom” na doposażenie sali do zajęć usprawniająco-rehabilitacyjnych oraz sali do zajęć korekcyjnych w sprzęt do Integracji Sensorycznej. Ponadto uzyskano dofinansowanie na zakup pompy insulinowej dla jednej z uczennic naszego gimnazjum,
 • kontynuowanie akcji „Duzi i mali razem na sali” w Liceum nr VII we Wrocławiu,
 • pokrycie kosztów wyjazdu na wycieczkę klasową ucznia, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej,
 • sfinansowanie zdjęć, przedstawiających najżyczliwszych uczniów naszej szkoły, wybranych podczas zorganizowanego w szkole Tygodnia Życzliwości,
 • dofinansowanie zakupu książek do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • dofinansowanie zakupu nagród w szkolnym konkursie „Świat wokół nas”, w którym uczestniczyli uczniowie klas 4-6 SP,
 • doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w dodatkowe okablowanie.

2010 r.:

 • zorganizowanie akcji zagospodarowania popołudnia dla dzieci szkolnych „Mali, duzi – razem grają w piłkę”,
 • pomoc w zorganizowaniu wakacyjnego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny z p. Lidią Gołos-Łaniewską do Niechorza OWL i SWP Wrocław z udziałem 17 uczestników.

2009 r.:

 • przekazanie podwieszanego ekranu do projektora, jest on zamontowany w sali do chemii i fizyki.