Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców jest organem składającym się z wybranych przez Państwa przedstawicieli klas. Rada ma za zadanie brać czynny udział w życiu szkoły, podnosić komfort nauki naszych dzieci, ułatwiać ich integrację, rozwój zainteresowań oraz wpływać na poprawę bezpieczeństwa w szkole. Do realizacji tych zadań niezbędne jest zaangażowanie osobiste rodziców oraz środki zebrane na funduszu Rady Rodziców. Środki te są później rozdysponowywane na potrzeby dzieci naszej szkoły, między innymi na:

  • mikołajki szkolne, zabawy noworoczno-karnawałowe,

  • choinkę szkolną,

  • pomoc przy organizacji Dnia Dziecka, Dnia Laureata, Dnia Wiosny, Dnia Sportu, zakończenia roku szkolnego – zakup nagród i dyplomów,

  • festyn szkolny,

  • dofinansowanie konkursów,

  • dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych,

  • zakup sprzętu sportowego,

  • dofinansowanie zakupu podręczników dla osób w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

  • dofinansowanie obiadów dzieciom w trudnej sytuacji materialnej,

  • realizację innych działań mających wpływ na podniesienie efektywności i atrakcyjności procesu nauczania i wychowania.


Rada Rodziców pragnie zachęcić wszystkich Rodziców do współpracy, w dogodnej dla Państwa formie. Liczymy na pomoc i zaangażowanie w ważnych momentach życia szkolnego naszych dzieci oraz na wsparcie wszelkich działań mających na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa w szkole.

Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł od rodziny i jest dobrowolna. Z pieniędzy tych będą korzystać nasze dzieci. Każdy grosz się liczy! Wpłaty prosimy dokonywać bezpośrednio do Rad Klasowych lub na konto RR, którego numer podany jest poniżej oraz w gablocie przy wejściu do szkoły. Brak wpłat spowoduje ograniczenie i spadek atrakcyjności imprez w szkole.


Nr konta Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłat:

08 1240 1994 1111 0000 2429 2764

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Pytania, propozycje, chęć współpracy prosimy zgłaszać na adres e-mail: rr.sp43.wroclaw@gmail.com


 

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Przewodniczący: Ewa Cichecka-Mertuszka
I Wiceprzewodniczący: Aneta Sachno
II Wiceprzewodniczący: Agata Kucharska
Sekretarz: Magdalena Władyczyńska
Skarbnik: Małgorzata Delattre

Regulamin Rady Rodziców