Nasza biblioteka

 • zajmuje trzy pomieszczenia: wypożyczalnię, czytelnię, salę multimedialną

 • posiada bogaty księgozbiór liczący ponad 17 tys. woluminów

 • prenumeruje 20 tytułów czasopism

 • jest czynna codziennie

Poniedziałek 800 – 1400
Wtorek 800 – 1600
Środa 800 – 1400
Czwartek 800 – 1600
Piątek 800 – 1400

 • bibliotekarki: Paulina Szpargała, Krystyna Żeburska

Zapraszamy do odwiedzania naszego bloga!

 

Działania biblioteki

  1. bierzemy aktywny udział w akcji „Cały Wrocław czyta”  poprzez:
   • całoroczne głośne czytanie,
   • udział w akcjach na terenie miast
  2. organizujemy i przeprowadzamy konkursy i turnieje
   • Z BIBLIOTEKĄ ZA PAN BRAT
   • „Z LEGENDĄ PRZEZ POLSKĘ” (czytelniczy i plastyczny)
   • LITERACKI (kl. 3 – 6)
   • KRASOMÓWCZY (kl. 4 – 6)
   • TURNIEJ MITOLOGICZNY KL. 5
  3. prowadzimy od lat prezentację zainteresowań uczniów „MOJE HOBBY”
  4. prezentujemy informacje związane z aktualnymi świętami, uroczystościami, akcjami
  5. prowadzimy wypożyczenia pomocy dydaktycznych z EFS
  6. prowadzimy bank ofert turystycznych dla szkoły
  7. pomagamy i doradzamy w obsłudze sprzętu w sali multimedialnej
  8. pomagamy w przygotowaniu do konkursów, projektów, odrabianiu zadań domowych
  9. włączamy się w prace samorządu szkolnego:
   • „Pierwszy Dzień Wiosny”
   • zbiórki na rzecz dzieci, instytucji
   • akcje na rzecz szkoły
  10. opiekujemy się uczniami zwolnionymi z niektórych zajęć edukacyjnych
  11. współpracujemy z:
   • Biblioteką Miejską przy ul. Lwowskiej
   • Biblioteką Publiczną
   • Szkołą Podstawową nr 68