Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka
ul. Grochowa 36-38
53-424 Wrocław
email: sp43.wroc.edu@o2.pl
telefon: (71) 798 68 87
Sekretariat: Krystyna Robińska, Małgorzata Drej
Budynek B codziennie od 8.00 do 15.30
Numery wewnętrzne:

osoba wew. nr sali
Sekretariat 100
102
 2
Wicedyrektorzy
– ds. klas 1-3
– ds. integracji
203
103
113
63
Kierownik gospodarczy 110 35
Intendent kuchnia
Pedagodzy 140 124
Psycholog 142 109
Psychologowie 143 111
Biblioteka 130 60
Logopedzi 141 58
Portiernia 150  —
Pielęgniarka 170 23
Pokój nauczycielski 200 116
Świetlica 201 29, 5, 12

Kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły oraz wicedyrektorem (nadzór nad klasami 4–8) przez sekretariat szkoły.