ROZPOCZĘCIE ROK SZKOLNEGO – 1 września 2022 r.

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO

 • I PÓŁROCZE – 1 września 2022 r. – 29 stycznia 2023 r.
 • II PÓŁROCZE – 30 stycznia 2023 r. – 23 czerwca 2023 r.

PRZERWY W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

 • Zimowa przerwa świąteczna → 23–31 grudnia 2022 r.
 • Ferie zimowe → 13 – 26 lutego 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna → 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

KLASYFIKACJA ZA I PÓŁROCZE

 • ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów → 14 grudnia 2022 r.
 • zawiadomienie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych oraz oceną nieodpowiednią  lub naganną zachowania. Rodzice otrzymują również pisemną informację o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów → do 20 grudnia 2022 r.
 • ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze → 19 stycznia 2022 r.

KLASYFIKACJA ZA II PÓŁROCZE

 • ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów → 10 maja 2023 r.
 • zawiadomienie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania → do 12 maja 2023 r.
 • ostateczny termin wystawienia ocen za II półrocze → 7 czerwca 2023 r.

 

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA

Egzamin ósmoklasisty

 • język polski → 23 maja 2023 r., wtorek
 • matematyka → 24 maja 2023 r., środa
 • język obcy nowożytny → 25 maja 2023 r., czwartek

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

 • język polski → 12 czerwca 2023 r., poniedziałek
 • matematyka → 13 czerwca 2023 r., wtorek
 • język obcy nowożytny → 14 czerwca 2023 r., środa

 

INNE WAŻNE TERMINY

 • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej → 5 października 2022 r.
 • Święto szkoły – Dzień Patrona → 6 czerwca 2023 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (w te dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze)

 • 14.10.2022 (piątek) – święto KEN
 • 31.10.2022 r. (poniedziałek)
 • 2.05.2023 r. (wtorek),
 • 09.06.2023 r. (piątek)
 • 23-25.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 6.06.2023 r. (wtorek) – Święto Szkoły

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

 • Uroczyste pożegnanie uczniów klas 8 → 22 czerwca 2023 r., godz. 17:00
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 → 23 czerwca 2023 r.

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI