1. Witryna www.sp43.edu.wroclaw.pl nie udostępnia osobom trzecim informacji oraz danych osobowych pochodzących z poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio.
 2. Witryna korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. „Ciasteczka” mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego i służą do celów statystycznych.
  Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie, w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe).
  Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
 3. Właściciel strony informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW, co do których nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną, ponieważ niniejsza polityka dotyczy tylko witryny www.sp43.edu.wroclaw.pl
 4. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.
 5. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka, 53-424 Wrocław, ul. Grochowa 36-38.

  Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e-mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903.

Klauzule informacyjne RODO:

Dla kontrahenta

Dla uczniów i rodziców

ZFŚS

Wolontariat

Dla pracownika samorządowego

Proces rekrutacji

Dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych

Dla nauczyciela