PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

ul. Samuela Lindego 19-21
51-138 Wrocław
tel. 71 355 63 61
tel. 71 355 65 18
e-mail: pzp-rejestracja@spzoz.wroc.pl

 

 

CENTRUM NEUROPSYCHIATRII „NEUROMED”

ul. Białowieska 74a (wejście od ulicy Rysiej)
54-235 Wrocław
Rejestracja na wizyty odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów:
71 350-17-30 wew. 31 
tel. komórkowy: 516 021 956 od 7:30 do godz. 12:00

 

 

DZIENNY OŚRODEK PSYCHIATRII I ZABURZEŃ MOWY DZIECI I MŁODZIEŻY

ul. Wołowska 9
51-116 Wrocław
sekretariat@dopdim.pl
tel/fax sekretariat 71 352-79-91
tel rejestracja 71 352-84-12

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. Janusza Korczaka SPZOZ

al. Kasprowicza 64/66
tel. 071 323 64 09,
51-137 Wrocław

 

 

Fundacja Promyk Słońca, przychodnia, centrum diagnostyczno-rehabilitacyjne

ul. Swobodna 8a,
50-088 Wrocław
rejestracja: (71) 782 77 77 w.21, 22
e-mail: rejestracja@promykslonca.pl

 

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

ul. J. Lelewela 13/6
53-505 Wrocław
Tel.:071 342-72-08
e-mail: autyzm7@O2.pl

 

 

Fundacja NON LICET – pomoc w kryzysie i przemocy

ul. Stalowa 6A
53-425 Wrocław
telefon: (71) 361 97 70
e-mail: fundacja@nonlicet.pl

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
pok. 205, II piętro  od poniedziałku do piątku
Rejestracja telefoniczna: (71) 77-47-730

 

 

Poradnia Rodzinna Bajka

ul. Kwiska 5/7, gab. 220, II p.
54-210 Wrocław
tel. 507-138-061

 

 

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna

ul. Borowska 101,
tel. 798 68 84
przynależy do: Zespół Placówek Oświatowych nr 3
www.spt.wroc.pl

 

 

XII Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz pododdział dzienny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego

ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław
Sekretariat oddziału: (71) 39 25 308
Dyżurka lekarska: (71) 39 25 307
Dyżurka Pielęgniarek: (71) 39 25 306
www.szpital.wroc.pl