Nasza stołówka szkolna otrzymała wyróżnienie w konkursie „Zdrowe żywienie w przedszkolu i szkole – Dobre praktyki” w ramach projektu „Nasze marzenie –zdrowe jedzenie”. Projekt przebiegał pod patronatem Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Otrzymaliśmy dyplom oraz nagrodę w postaci gry edukacyjnej dla dzieci w świetlicy.

Stołówka przygotowująca posiłki dla uczniów naszej szkoły otrzymała certyfikat : „STOŁÓWKA Z CERTYFIKATEM ZDROWEGO I RACJONALNEGO ŻYWIENIA”. Wyróżnieniom tym patronuje Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Miasto Wrocław we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym i Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


Szczegółowe informacje dotyczące opłacania należności za obiady oraz jadłospis [KLIKNIJ].

 

Zgodnie z pismem z 22.08. 2016 r. z ZOJM Wrocław, informujemy, że od 1 września 2016 r., aplikacja komputerowa służąca do ewidencji opłat za żywienie w Szkole Podstawowej nr 43 będzie automatycznie naliczała odsetki od nieterminowych wpłat za obiady.

Podstawą korzystania z posiłków jest podpisanie Umowy o korzystanie z obiadów a następnie dokonanie opłaty poprzez przelew na rachunek bankowy szkoły lub wpłatę na poczcie lub w Kasie Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich (ZOJM) we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8 (wszelkie dane znajdują się w umowie). Za obiady szkolne nie płacimy gotówką u intendenta szkolnego.

Należy wypełnić dwa egzemplarze umowy (jeden dla szkoły, jeden dla rodzica) i zostawić oba u intendenta szkolnego w celu podpisania umowy przez dyrektora szkoły.

Panie kucharki pracują stosując reguły systemu HACCP oraz GHP – dobrej praktyki higienicznej i GMP – dobrej praktyki produkcyjnej. Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, dzieci dostają do obiadów rożne owoce, jogurty i kompoty.

Panie pracujące w naszej szkolnej stołówce uczestniczą w szkoleniach dotyczących prozdrowotnego żywienia i warsztatach kulinarnych, aby dogadzać podniebieniom małych i dużych konsumentów.

Nasza szkoła należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. W związku z tym od października do maja dzieci z klas 1-3 otrzymują mleko, warzywa, soki i owoce. Udział w akcjach prozdrowotnych jest bezpłatny, lecz wymagana jest zgoda rodziców.

Oba przedsięwzięcia są współfinansowane przez Unię Europejską.