Dyrektor: Monika Radziwon

Wicedyrektorzy:
Agnieszka Wilczewska – opiekuje się klasami edukacji wczesnoszkolnej

Danuta Krawczyk – opieka nad wychowaniem i kształceniem integracyjnym

Marzena Dębska – opiekuje się klasami 4–8

Pion administracyjno – gospodarczy: Paweł Mirski (kierownik), Anna Spisacka

Sekretariat: Krystyna Robińska, Małgorzata Drej
Budynek B, czynne codziennie od 8.00 do 15.30

Kadry: Aliki Karachitu, Alicja Szynka, Aleksandra Taracińska