Uczniowie oddziału przygotowawczego naszej szkoły oraz wychowankowie świetlicy nr 12 uczestniczyli w warsztatach muzycznych  pt. Muzyczna wyprawa do ZOO, które przeprowadziła dr Daniela Colonna-Kasjan – muzykoterapeuta, pedagog, starszy wykładowca w Zakładzie Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Podczas zajęć dzieci miały możliwość słuchania muzyki, grania na różnych instrumentach i twórczego uczestnictwa w proponowanych aktywnościach.

Uczniowie bawili się fantastycznie. Można było zauważyć ich wielką wrażliwość  na muzykę oraz ogromne zaangażowanie w zabawy ruchowe przy muzyce.